• عنوان سند : گزارش ورود نواب صفوی و همراهانش به قم
  • شماره سند : ۱-۲۹۳۰۰۲۲۵۱
  • تاریخ سند : ۱۳۳۱/۱۲/۰۴
  • تعداد صفحات : ۱

گزارش ورود نواب صفوی و همراهانش به قم

  • شماره : ۱-۲۹۳۰۰۲۲۵۱

  • تاریخ : ۱۳۳۱/۱۲/۰۴

  • تعداد بازدید : 204

شرح سند: در اين سند، ژاندارمری كل كشور، ورود نواب صفوی و همراهانش از جمله خليل طهماسبی را به وزارت كشور اعلام و در ادامه به استقبال گرم مردم اين شهر از نواب، دادن شعارهائی به حمايت از آيت‌الله بروجردی و توزيع اعلاميه های چاپی در خصوص توقف نواب صفوی در قم و سخنرانی در مسجد امام، اشاره كرده است.