• عنوان سند : بخشنامه‌ي نخست‌وزير و اعتراض به وضعيت استخدام و به‌كارگيري كارمندان
  • شماره سند : ۲۷۰۰۰۰۳۶۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۹/۱۲/۰۷
  • تعداد صفحات : ۱

بخشنامه‌ي نخست‌وزير و اعتراض به وضعيت استخدام و به‌كارگيري كارمندان

  • شماره : ۲۷۰۰۰۰۳۶۲

  • تاریخ : ۱۳۲۹/۱۲/۰۷

  • تعداد بازدید : 167

شرح سند: در اين بخشنامه، نخست‌وزير، با اشاره به وضع نابسامان به‌كارگيري نيروي انساني و به‌كار‌گماري آن‌ها در شغلي غير از آنچه برايش استخدام شده‌اند، خواهان رفع اين مشكل و اصلاح امور شده است.