• عنوان سند : گزارش وزير امور خارجه به نخست‌وزير، در باره‌ي استقرار مجدد خدمات پست هوائي ميان تهران و بغداد
  • شماره سند : ۹۵۶۸/۱۰۲۰۰۶
  • تاریخ سند : ۱۳۲۰/۱۲/۰۴
  • تعداد صفحات : ۲

گزارش وزير امور خارجه به نخست‌وزير، در باره‌ي استقرار مجدد خدمات پست هوائي ميان تهران و بغداد

  • شماره : ۹۵۶۸/۱۰۲۰۰۶

  • تاریخ : ۱۳۲۰/۱۲/۰۴

  • تعداد بازدید : 206

شرح سند: در اين گزارش، وزير امورخارجه، با اشاره‌ي كوتاهي به سوابق ارتباط پستي ايران و عراق و قطع موقت آن بر اثر وقايع رخ داده در عراق، بيان كرده كه اين كشور، براي برقراري مجدد سرويس پستي، خواهان صدور اجازه‌ي پرواز هواپيماهاي پستي عراقي به ايران شده است. ولي دولت ايران، بنا بر ملاحظاتي، مايل به اين امر نيست. در انتهاي گزارش، نامبرده خواهان تعيين تكليف و اعلام نتيجه به وزارت امور خارجه شده است.