• عنوان سند : انعكاس گزارش سفارت ايران در آنكارا، مبني بر ترك جلوه دادن حكيم‌عمر خيام و ضرورت انجام اقدام‌هاي ايران
  • شماره سند : ۱۱۷۲۱/۱۰۲۰۱۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۹/۱۲/۱۹
  • تعداد صفحات : ۲

انعكاس گزارش سفارت ايران در آنكارا، مبني بر ترك جلوه دادن حكيم‌عمر خيام و ضرورت انجام اقدام‌هاي ايران

  • شماره : ۱۱۷۲۱/۱۰۲۰۱۲

  • تاریخ : ۱۳۱۹/۱۲/۱۹

  • تعداد بازدید : 223

شرح سند: در اين گزارش، وزير امور خارجه با ارسال گزارش سفارت ايران در آنكارا، مبني بر ترك جلوه دادن حكيم‌عمر خيام، اقدام‌هاي دولت ايران را در راستاي روشن‌سازي افكار عمومي و آشنائي آن‌ها با مشاهير خود، ضروري دانسته تا جلوي چنين رفتارهائي گرفته شود.