• عنوان سند : اعلام مدت زمان تعطیلات نوروز 1338ش
  • شماره سند : ۲۶۰۰۰۰۸۱۵
  • تاریخ سند : ۱۳۳۷/۱۲/۲۵
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام مدت زمان تعطیلات نوروز 1338ش

  • شماره : ۲۶۰۰۰۰۸۱۵

  • تاریخ : ۱۳۳۷/۱۲/۲۵

  • تعداد بازدید : 168

شرح سند: در این سند، به اداره­کل غله و نان، اعلام شده است که به دستور نخست­وزیر تعطیلات عید نوروز از روز 29م اسفند 1337ش. آغاز و در 9م فروردین 1338ش. به پایان می­رسد.