• عنوان سند : گزارشی از مندرجات روزنامه­های ترکیه، در بارۀ حضور دولت­های روس و انگلیس در ایران و پیمان سعدآباد
  • شماره سند : ۱۱۷۷۶-۱۰۲۰۰۱۲
  • تاریخ سند : ۱۳۱۸/۱۲/۲۲
  • تعداد صفحات : ۳

گزارشی از مندرجات روزنامه­های ترکیه، در بارۀ حضور دولت­های روس و انگلیس در ایران و پیمان سعدآباد

  • شماره : ۱۱۷۷۶-۱۰۲۰۰۱۲

  • تاریخ : ۱۳۱۸/۱۲/۲۲

  • تعداد بازدید : 184

شرح سند: در این سند، وزیر امور خارجه، گزارشی از مندرجات چند روزنامۀ ترکیه­ای در خصوص دولت­های درگیر در جنگ[جهانی دوم] به نخست­­وزیر ارائه کرده است. ترس هم­پیمانان سعدآباد از حرکت و پیشرفت روس­ها، اهمیت سیاسی ایران در منطقه و نقش نفت آن برای نیروهای نظامی انگلستان همراه با خبر تبدیل پیمان سعدآباد به پیمان نظامی، از جملۀ موضوع­هائی است که در این روزنامه­ها به آن­ها اشاره شده است.