• عنوان سند : انتخاب نمایندۀ ایران، برای شرکت در نهمین اجلاس بین­المللی تعلیمات عمومی در ژنو
  • شماره سند : ۹۲۱۵-۱۰۲۰۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۲۴/۱۲/۱۳
  • تعداد صفحات : ۱

انتخاب نمایندۀ ایران، برای شرکت در نهمین اجلاس بین­المللی تعلیمات عمومی در ژنو

  • شماره : ۹۲۱۵-۱۰۲۰۰۵

  • تاریخ : ۱۳۲۴/۱۲/۱۳

  • تعداد بازدید : 137

شرح سند: در این سند، وزیر فرهنگ با اشاره به تقاضای سفارت سوئیس از ایران برای اعزام نماینده به نهمین کنفرانس تعلیمات عمومی ژنو، آقای دکتر وکیل را، به نمایندگی از دولت برای شرکت در اجلاس یاد شده انتخاب کرده و از نخست­وزیر تقاضا کرده است تا اقدام لازم برای معرفی وی صورت گیرد.