• عنوان سند : اعلام شرایط تحصیلی داوطلبان خدمت نگهبانی وزارت گمرکات و انحصارات
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۶۵۴۴
  • تاریخ سند : ۱۳۳۹/۱۲/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام شرایط تحصیلی داوطلبان خدمت نگهبانی وزارت گمرکات و انحصارات

  • شماره : ۲۴۰۰۲۶۵۴۴

  • تاریخ : ۱۳۳۹/۱۲/۰۱

  • تعداد بازدید : 216

شرح سند: در این سند، وزیر گمرکات و انحصارات، به منظور بالا بردن سطح معلومات مأموران آن وزارت، شرایط پذیرفته شدن به خدمت نگهبانی(پلیس) را، سیکل اول دبیرستان و شرکت در مسابقه(کنکور) قرار داده است. وی همچنین تأکید کرده است در مواد برنامۀ آموزشی این افراد، با اطلاع اداره­کل گمرک بازنگری کنند و آن­ را بر اساس نیازمندی­های روز تطبیق دهند.