• عنوان سند : اعلام نرخ كباب و حليم از سوي اتاق اصناف قم
  • شماره سند : ۲۹۳۰۳۰۸۳۸
  • تاریخ سند : ۱۳۵۳/۱۲/۱۷
  • تعداد صفحات : ۱

اعلام نرخ كباب و حليم از سوي اتاق اصناف قم

  • شماره : ۲۹۳۰۳۰۸۳۸

  • تاریخ : ۱۳۵۳/۱۲/۱۷

  • تعداد بازدید : 176

سند اطلاعه اطاق اصناف قم در مورد نرخ كباب برگ و كوبيده و حليم برای مصرف كننده است. بر اساس آن فروشنده موظف می باشد آگهی را قاب كرده در محل كسب در معرض ديد عموم نصب كند و در صورت تخلف از مفاد آن مجازات می شود.