• عنوان سند : بخش‌نامه تبديل شدن بخش خمين به شهرستان
  • شماره سند : ۵۹۲۷۰-۲۴۰
  • تاریخ سند : ۱۳۳۷/۱۲/۱۶
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه تبديل شدن بخش خمين به شهرستان

  • شماره : ۵۹۲۷۰-۲۴۰

  • تاریخ : ۱۳۳۷/۱۲/۱۶

  • تعداد بازدید : 147

سند بخش‌نامه اداره‌كل دفتر وزارتی وزارت دارائی حاوی متن نامه ای ازطرف نخست وزير به وزارت كشور با رونوشت به وزارت دارائی كه در آن اعلام شده هيئت وزيران در جلسه 13 اسفند خود با پيشنهاد وزارت كشور برای مجزا شدن بخش خمبن از شهرستان محلات موافقت و شهرستان شدن آن را تصويب كرد.