• عنوان سند : اعلاميه ايجاد مدارس در بروجرد و برنامه دولت براي تربيت معلم مورد نياز آن‌ها
  • شماره سند : ۳۴۹۵۳-۲۹۷
  • تاریخ سند : ۱۳۰۵/۱۲/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

اعلاميه ايجاد مدارس در بروجرد و برنامه دولت براي تربيت معلم مورد نياز آن‌ها

  • شماره : ۳۴۹۵۳-۲۹۷

  • تاریخ : ۱۳۰۵/۱۲/۰۹

  • تعداد بازدید : 178

سند اعلان اداره معارف و اوقاف ايالت بروجرد و لرستان مبنی بر ايجاد مدارس و ترويج علوم و معارف در شهر بروجرد و روستاهای آن است. در اين راستا، به برگزاری دوره آموزشی شش ماهه تربيت معلم برای داوطلبان شغل معلمی كه دارای سواد عربی و فارسی هستند و نيز معلمان مكاتب با امتحان پايانی و استخدام آن‌ها اشاره شده است.