• عنوان سند : بخش‌نامه تغيير ماده 70 نظامنامه محاكمات اداری
  • شماره سند : ۳-۲۴۰۰۰۶۸۶۸
  • تاریخ سند : ۱۳۱۶/۱۲/۰۵
  • تعداد صفحات : ۱

بخش‌نامه تغيير ماده 70 نظامنامه محاكمات اداری

  • شماره : ۳-۲۴۰۰۰۶۸۶۸

  • تاریخ : ۱۳۱۶/۱۲/۰۵

  • تعداد بازدید : 153

سند بخش‌نامه رئيس الوزراء محمود جم به وزارت ماليه است كه در آن پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن تأئيد شده از سوی وزارت عدليه مبنی بر تغيير مفاد ماده 70 نظامنامه محاكمات اداری و تصويب يكسال بودن مدت مرور زمان تقصيرات اداری از تاريخ ارتكاب و درصورت تعقيب از تاريخ آخرين اقدام تعقيبی، ابلاغ شده است.