• عنوان سند : ابلاغ رونوشت تصویبنامه هیئت‌وزیران، درخصوص تعیین نرخ عوارض شهرداری اجناس
  • شماره سند : ۲۴۰۰۸۵۹۳۳-۱
  • تاریخ سند : ۱۳۲۱/۱۲/۱۳
  • تعداد صفحات : ۳

ابلاغ رونوشت تصویبنامه هیئت‌وزیران، درخصوص تعیین نرخ عوارض شهرداری اجناس

  • شماره : ۲۴۰۰۸۵۹۳۳-۱

  • تاریخ : ۱۳۲۱/۱۲/۱۳

  • تعداد بازدید : 162

ابلاغ رونوشت تصویبنامه هیئت‌وزیران، درخصوص تعیین نرخ عوارض شهرداری اجناس  و لغو تصویب نامه‌های قبلی به همراه ذکر نام موارد و جنس‌ها از جمله گندم، شلتوک، آرد، حبوبات، برنج، سیمان، الوار، اماکن عمومی، مسافران اتوبوس، بارکش در شهر و حوزه شهرداری از فروش بلیت و غیره... همراه با قید یک تبصره مبنی بر دریافت نصف عوارض از مسافران اتوبوس‌ها و اتومبیل‌های باری حامل مسافر.