• عنوان سند : آگهی اجازه کشتار گاو
  • شماره سند : ۲۹۳۰۲۸۴۲۲
  • تاریخ سند : ۱۳۲۸/۱۲/۰۹
  • تعداد صفحات : ۱

آگهی اجازه کشتار گاو

  • شماره : ۲۹۳۰۲۸۴۲۲

  • تاریخ : ۱۳۲۸/۱۲/۰۹

  • تعداد بازدید : 134

آگهی شهرداری مشهد پیرو آگاهی مورخ 28/8/25 با موضوع منع کشتار گاو، و اعلام اقدامات مأموران فنی وزارت کشاورزی و تزریق سرم ضد طاعون و رفع مریضی  و اجازه کشتار گاو زیر نظر و معاینه اداره دامپزشکی  و نیز شهرداری غیر موارد مورد استفاده برای کار کشاورزی و مجازات قصاب‌ها  و گوشت فروشان متخلف.