• عنوان سند : ابلاغ مصوبه هیئت‌وزراء، درخصوص صدور جواز ورود برای نیازمند‌های شرکت سهامی نفت ایران و انگلیس
  • شماره سند : ۲۴۰۰۲۲۵۰۵
  • تاریخ سند : ۱۳۱۲/۱۲/۰۶
  • تعداد صفحات : ۱

ابلاغ مصوبه هیئت‌وزراء، درخصوص صدور جواز ورود برای نیازمند‌های شرکت سهامی نفت ایران و انگلیس

  • شماره : ۲۴۰۰۲۲۵۰۵

  • تاریخ : ۱۳۱۲/۱۲/۰۶

  • تعداد بازدید : 186

وزارت مالیه و ابلاغ مصوبه هیئت‌وزیران، مبنی بر تصویب پیشنهاد اداره‌کل تجارت برای صدور جواز ورود جهت برآوردن نیازمندی‌های شرکت سهامی نفت ایران و  انگلیس با استناد ماده شش قرارداد.