• عنوان سند : اعلان افتتاح کتابخانه و قرائتخانه شیراز
  • شماره سند : ۲۹۳۰۴۳۲۲۱
  • تاریخ سند : ۱۳۰۵/۱۲/۰۱
  • تعداد صفحات : ۱

اعلان افتتاح کتابخانه و قرائتخانه شیراز

  • شماره : ۲۹۳۰۴۳۲۲۱

  • تاریخ : ۱۳۰۵/۱۲/۰۱

  • تعداد بازدید : 208

اعلان والی ایالت فارس، مبنی بر گشایش کتابخانه و قرائتخانه شیراز با یاری شماری از معارف‌دوستان جهت استفاده عموم زیر نظر اداره معارف، و درخواست از مردم برای اهدای کتاب یا وجه نقدی بدین‌منظور به دلیل تنگنای مالی و ذکر نام اهداگران و یاری کنندگان در جلد کتاب و اعلام فهرست اسامی آن‌ها از طریق مطبوعات.