چگونگي شركت در دوره

مستدعي است مشخصات خود را تكميل و آنرا از طريق پست به مركزآموزش سازمان اسناد و كتابخانه ملي ارسال و يا به پست الكترونيك education@nlai.ir ايميل نمائيد.

جهت هماهنگي و يا كسب اطلاّع بيشتر با تلفن 22903298 ( سركار خانم خليلي ) تماس حاصل فرمائيد.