عضویت در کتابخانه ملی

اداره عضويت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران مسئول بررسي و تاييد شرايط عضويت براي مراجعان  و تعيين سطوح عضويت آنان است.

عضوگيري فقط براي متقاضياني انجام مي گيرد كه پس از ثبت نام اينترنتي در هنگام مقرر به صورت حضوري مراجعه كرده باشند. بنابراين حضور فردي به جاي ديگري جهت انجام امور عضويت بي نتيجه خواهد بود.

استفاده از خدمات سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با ارائه اصل كارت عضويت امكان پذير است.

كارت اعضاي ويژه با تاييد رياست سازمان صادر مي گردد.

كارت عضويت اتباع خارجي پس از دريافت تمامي مدارك و استعلام از مراجع ديربط صادر خواهد شد.ابطال كارت عضويت با توجه به مقررات ذكر شده در اين آيين نامه (بند 6-4-2)  پس از تاييد كميته انضباطي انجام مي گيرد.

كميته انضباطي متشكل از مديركل حراست و مديركل روابط عمومي و  مديركل اطلاع رساني است.

كارت عضويت سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران با توجه به مدرك تحصيلي و شرايط ذكر شده در آئين نامه عضويت با سطوح  ۱ تا 3 مشخص و صادر مي شود.

ورود به تالارهاي عمومي و تخصصي و بهره مندي از ميزان خدمات اطلاع رساني با توجه به سطوح عضويت تعريف مي  شود.

نکته : پس از مطالعه سایر موارد نسبت به تکمیل فرم درخواست عضویت اقدام کنید. 

درخواست عضویت ویرایش پروفایل تغییر کلمه عبور

 

شرایط لازم


ماده3- شرايط لازم جهت عضويت در كتابخانه ملي


حداقل شرايط لازم تحصيلي براي عضويت در كتابخانه ملي، اشتغال به تحصيل در مقطع كارشناسي ارشدناپيوسته٬ سطح سه حوزه و نيز دكتراي حرفه اي و كارشناسي ارشدپيوسته از ترم نه به بالا است.

 همچنين افراد ذيل ميتوانند با حداقل مدرك پيش دانشگاهي(ديپلم قديم) از خدمات سازمان استفاده نمايند:

3-1- پديدآورندگان كتب و مقالات علمي و تخصصي

 تبصره -  تنها پديدآورندگاني مي‌توانند بدون برخورداري ازحداقل اشتغال به تحصيل در مقطع تحصيلي كارشناسي ارشد به عضويت پذيرفته شوند كه كتاب علمي- تخصصي تأليف كرده باشند و يا مقاله آنها در يكي از مجلات علمي با درجه ISI ٬ علمي-پژوهشي يا علمي-ترويجي چاپ شده باشد و يا در يكي از كنفرانسهاي بين المللي ارائه شده باشد.

۲-۳-   نخبگان

۳-۳- مخترعان

3-۴- حافظان كل قرآن كريم

۵-۳-  اهدا كنندگان مجموعه هاي نفيس به سازمان اسناد و كتابخانه ملي و اعضاء درجه يك خانواده آنها

۶-۳-  دارندگان مدرك درجه يك ٬ دو و سه هنري با تأييد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

۷-۳-  جانبازان و ايثارگران

تبصره: اعضاي درجه يك خانواده شهدا٬ جانبازان و ايثارگران ميتوانند با حداقل مدرك ليسانس از خدمات سازمان بهرهمند شوند.

۸-۳-  معلولين جسمي-حركتي٬ نابينايان٬ كم بينايان و ناشنوايان

۹-۳-  قهرمانان ورزشي ملي و جهاني

۱۰-۳- بازنشستگان دولت

۱۱-۳-  كاركنان و بازنشستگان سازمان ( اعم از رسمي ، پيماني و قراردادي) و خانواده درجه يك آنان

 تبصره –  اعتبار كارت عضويت همكاران رسمي٬ پيماني و قراردادي و خانواده هاي درجه يك آنها به مدت ۵سال درنظرگرفته ميشود.

مدارک لازم

ماده 4 -  مدارك لازم جهت عضويت

ارائه اصل و كپي هريك از مداركي كه در زير ذكر ميشود٬ لازم است. بنابراين اسكن يا كپي مدارك٬ به تنهايي قابل قبول نيست.

4-1-  تكميل فرم الكترونيكي عضويت

4-2- كارت ملي و شناسنامه

4-3- آخرين مدرك تحصيلي يا گواهينامه موقت پايان تحصيلي براي فارغ التحصيلان مقاطع تحصيلي

تبصره 1 -  آقاياني كه به دليل اعزام به خدمت سربازي مدرك فارغ التحصيلي خود را دريافت نكرده اند٬ ميتوانند با اصل نام هايي كه دانشگاه براي مراجع نظام وظيفه صادركرده است ( اتمام معافيت تحصيلي) ثبت نام كنند.

تبصره 2 -   فارغ التحصيلان دكتراي حرفه اي و اعضاء هيئت علمي ميتوانند با ارائه كارت معتبرخود ثبت نام كنند.

تبصره 3-   فارغ التحصيلاني كه مدارك آنها از يكي از دانشگاههاي خارج از كشور صادر شده٬ مدرك آنها بايد به مهر تأييد وزارت علوم،تحقيقات و فناوري يا وزارت امورخارجه يا  سفارتخانه و كنسولگري جمهوري اسلامي ايران  در آن كشور٬ ممهور باشد؛ در غير اين صورت مدرك ارائه شده جهت احراز شرايط عضويت مورد قبول نيست.

تبصره ۴-   كارت عضويت اتباع خارجي پس از دريافت تمامي مدارك٬ بررسي و استعلام از مراجع ذيربط٬ صادر خواهد شد.

4-4-  كارت دانشجوئي معتبر و گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه براي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد، دكتري و طلاب حوزوي سطح 3 و بالاتر

تبصره 1-   گواهي اشتغال به تحصيل در صورتي مورد قبول است كه علاوه بردارا بودن مهر و امضاء دانشگاه، مقطع تحصيلي و شماره دانشجويي در آن ذكر شده باشد.

 تبصره 2 -  كارت دانشجويي ارائه شده٬ حتماً بايد معتبر و غيرموقت باشد و هولوگرام و تاريخ اعتبار بر روي آن قابل مشاهده باشد.

4- 5  -  مدرك لازم جهت احراز شرايط عضويت براي مشمولان مندرج در ماده۳ اين آييننامه؛ شاملِ:

4-5-1-كتاب و مجله محتوي مقاله تخصصي چاپ شده براي پديدآورندگان

 تبصره  -  در مورد كتاب و مقالاتي كه در سازمان به ثبت رسيده و اطلاعات آن در نرم افزار رسا  موجود است نياز به ارائه نسخه اصلي كتاب و مقاله نيست .

4-5-2- گواهي ثبت اختراع براي مخترعان

4-5-3- گواهي از مراجع ذيصلاح در خصوص احراز شرايط نخبگي توسط نخبگان

4-5-4- گواهي يا كارت معتبر جهت احراز شرايط مربوطه براي ايثارگران و جانبازان و اعضاي درجه يك خانواده آنها و اعضاي درجه يك خانواده شهداء

4-5-5-  كارت و حكم بازشستگي براي بازنشستگان دولت

4-5-6- گواهي يا كارت معتبر معلوليت٬ نابينايي٬ كم بينايي و ناشنوايي از سازمان بهزيستي كشور٬ براي دارندگان اين شرايط

4-5-7- گواهينامه درجه يك، دو و سه  هنري  با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي براي هنرمندان

4-5-8- مدرك تخصّصي حافظان كل قرآنكريم براي حافظان

4-5-9- تأييديه سازمان براي اهداكنندگان مجموعه نفيس به اين سازمان

 4-5-10- حكم قهرماني براي قهرمانان ملي و جهاني

تماس با واحد عضویت کتابخانه

تلفن :
021-81623300 ، 021-81623303 ، 021-81623323 ، 021-81623325

پست الکترونیک :
membership@nlai.ir

 

عضویت در آرشیو

پژوهشگرانی كه یك موضوع برای تحقیق دارند، می توانند به تالار پژوهش، واقع در ساختمان گنجینه آرشیو ملی مراجعه و با ارائه كپی كارت ملی خود، عضو موقت آرشیو ملی شوند.
اما پژوهشگرانی كه موضوعات تحقیقی متعدد برای زمان طولانی دارندو حداقل فارغ التحصیل دوره كارشناسی هستند، می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان به نشانی www.nlai.ir و تكمیل فرم اینترنتی عضویت و اخذ كارت عضویت از اداره عضویت، واقع در ساختمان كتابخانه ملی، به تالار پژوهش مراجعه و تحقیق خود را انجام دهند.