تالار علوم  و فنون

اين تالار در طبقه همكف و در ضلع غربي تالارها قرار داشته و كتابهاي‌ حوزة‌ علوم‌ و فنـون‌ از جمله‌ رياضيات ‌، نجـوم ‌، فيزيـك ‌، شيمـي ‌،زيست‌شناسي ، زمين‌شناسي‌ ، ديرينه‌شناسي ‌، رايانه ‌، مهندسي‌ ، پزشكي‌ و كشاورزي‌ در اين‌ تالار نگهداري‌ مي‌شود.منابع اين بخش در حدود 54000 نسخه در مخزن و 7000 نسخه در تالار است.