گزارش عملکرد اداره ارزشیابی مدیریت گیلان در سه ماهه اول سال 94

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۴/۱۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۷:۴۹
گزارش عملکرد اداره ارزشیابی مدیریت گیلان در سه ماهه اول سال 94

حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان به ارائه گزارش عملکرد واحد ارزشیابی اسناد دولتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان در سه ماه نخست سال جاری پرداخت.

وی در این راستا گفت : همکاران ارزشیابی اسناد دولتی با حضور در بایگانی سازمانهای آموزش و پرورش ، دادگستری ، بیمه ایران و شرکت غله وخدمات بازرگانی استان گیلان اقدام به تعیین و تکلیف وضعیت اسناد موجود در این بایگانی ها نمودند .

وی میزان اوراق امحایی که بر اساس دستور العمل و مجوزهای شورای اسناد ملی کشور فاقد ارزش نگهدار بوده را در سه ماهه اول در استان گیلان بیست و پنج میلیون برگ معادل45000 کیلو گرم اعلام نمود و همچنین تعداد اسناد انتقالی دارای ارزش نگهداری به این سازمان را نیز 31000 برگ اعلام نمود.

عباس نژاد افزود : با همکاری سایر دستگاه های دولتی استان گیلان سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان می تواند با استفاده از قدرت قانونی خود و با استناد به مجوزهای شورای اسناد ملی ایران اقدام به تعیین تکلیف وضعیت اسناد موجود در بایگانی های سازمانها نموده و در این راستا ضمن کمک به تخلیه فضاهای اداری اشغال شده توسط این اسناد که بعضاً بسیاری از آنها فاقد ارزش نگهداری هستند اقدام به آزاد سازی فضای اداری در آن دستگاه نماید.

وی در خاتمه تصریح کرد: مدیران دستگاههای دولتی استان، سازمان اسناد و کتابخانه ملی را به عنوان یک یاور در راستای احیای بایگانی های قدیمی خود در کنارشان احساس نمایند و همکاری لازم را با کارشناسان ارزشیابی اسناد این سازمان مبذول دارند .