انتقال 660نسخه کتاب اهدایی از مرکز گیلان به واحد مبادله و اهدا سازمان مرکزی


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۴:۵۸:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۴:۵۹:۲۳
انتقال 660نسخه کتاب اهدایی از مرکز گیلان به واحد مبادله و اهدا سازمان مرکزی

به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد گیلان  به دنبال پیگیری های کارشناس واسپاری این مرکز، 660نسخه کتاب اهدایی معادل 30 کارتن دربرگیرنده موضوعات پزشکی به واحد مبادله و اهدا سازمان مرکزی منتقل شد تا پس از انجام مراحل آرشیو در دسترس محققان قرار گیرد.