ورود650 برگ تصویر اسناد جنگل از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا به گیلان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۲/۲۵ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۵:۰:۱
ورود650 برگ تصویر اسناد جنگل از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا به گیلان

روز پنجشنبه 25/2/93 حسين عباس نژاد كارسيداني مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان از ارائه 650 برگ تصوير اسناد نهضت جنگل توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي ج.ا.ا  به مديريت اسناد و كتابخانه ملي گيلان خبر داد.

وي گفت : اين اسناد در راستاي تسهيل در  دسترسي و  بهره برداري پژوهشگران و علاقمندان به مطالعه و تحقيق پيرامون نهضت جنگل به استان انتقال داده شده و اميدواريم تا با انتقال تصاوير تمامي اسناد مربوط به نهضت جنگل كه در سازمان مركزي نگهداري ميشود ، بتوانيم علاوه بر كاستن مشكلات عزيمت به تهران زمينه هاي لازم جهت آشنايي بيشتر مردم گيلان با سازمان اسناد و كتابخانه ملي و همكاري بيشتر پژوهشگران استان را با اين سازمان فراهم نمائيم .

مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان در ادامه افزود : اين مجموعه شامل اسنادي متعلق به سالهاي بعد از به سلطنت رسيدن احمد شاه (1333ه.ق ) بوده و برخي از اسناد مكاتبات ادارات مختلف گيلان مانند ماليه و نظميه با مركز و چند برگ از اسناد گمرك شمال به زبان هاي روسي و انگليسي نيز در اين مجموعه ديده مي شود .

عباس نژاد در ادامه افزود : از نكات برجسته اين مجموعه مي توان به تعدادي از نامه هاي شخصي رجال سياسي آن دوره به خصوص چهره هاي فعال نهضت جنگل و سه عكس از ميرزا كوچك خان جنگلي اشاره نمود كه در نوع خود بينظير و حائز اهميت مي باشد .

وي در خاتمه با قدرداني از مديران ارشد سازمان اسناد و كتابخانه ملي  ج.ا.ا در راستاي  اين حركت فرهنگي با ارزش افزود: بيش از نيمي از اسناد موجود در اين مجوعه در جايي ارائه و چاپ نشده است و لزوم بازخواني و چاپ اين مجموعه با در نظر گرفتن تنوع موضوعي كه در آن وجود دارد بسيار محسوس به نظر ميرسد.