فهرست نویسی 42559 برگ از اسناد انتقالی ظرف مدت 3 ماه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۱۰/۷ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۸:۲۸
فهرست نویسی 42559 برگ از اسناد انتقالی ظرف مدت 3 ماه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان

بسمه تعالی

فهرست نویسی 42559 برگ از اسناد انتقالی ظرف مدت 3 ماه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان

 

حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان از فهرست نویسی 42559 برگ از اسناد انتقالی ادارات دولتی استان به سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان در مدت سه ماه خبر داد .

وی افزود : این اسناد که با منشاء وزارت کشور و از استانداری گیلان به سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان انتقال یافته از مهرماه سال جاری مورد فهرست نویسی قرار گرفته و خوشبختانه با تلاش های چشمگیر همکاران واحد ارزشیابی و بررسی اسناد و مدارک این سازمان تعداد 42559 برگ از این اسناد فهرست گردید .

وی تصریح کرد : در این مرحله اقداماتی از قبیل شمارش برگ های اسناد ، فهرست نویسی ، استخراج نمایه ها ، بازبینی و تعیین شرایط دسترس پذیری اسناد انجام میگردد و سپس اسناد در شرایط مناسب و استاندارد آماده نگهداری در مخازن برای حفظ و ارائه به پژوهشگران میگردد.

وی همچنین با ارائه آمار دقیق تعداد اسناد فهرست شده تا تاریخ 7/10/1393 را به تعداد57 کارتن و 179 پرونده که تعداد 42559 برگ سند است اعلام نمود وافزود که بعد از اسناد استانداری گیلان، اسناد انتقالی شهرداری کلانشهر رشت فهرست نویسی خواهد شد .

عباس نژاد در خاتمه گفت : مجموعه شناسایی و فراهم آوری اسناد دولتی مدیریت گیلان در راه شناسایی ، جمع آوری وحفاظت از اسناد دولتی تمام توان خود را بکار بسته و در این راه برای نگهداری اصولی و ارائه به پژوهشگران استانی از هیچ کوششی مضایقه نخواهد نمود .