ضبط تاریخ شفاهی مفاخر استان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان به 120 ساعت رسید.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۶/۱۷ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۷:۳۰
ضبط تاریخ شفاهی مفاخر استان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان به 120 ساعت رسید.

ضبط تاریخ شفاهی مفاخر استان در سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان به 120 ساعت رسید.

 

حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان روز دوشنبه  در خصوص فعالیت های صورت گرفته در خصوص تاریخ شفاهی که یکی از وظایف ذاتی این سازمان محسوب می شود گفت : علاوه بر فعالیت های صورت گرفته در این ضمینه در سالهای گذشته و مصاحبه با چهره های برجسته استان  در سال 1394 ضبط تاریخ شفاهی درتوسط همکاران این واحد به 120 ساعت رسید.

وی گفت :  تاريخ شفاهي يكي از شيوه هاي پژوهش در تاريخ است و  به شرح و شناسايي وقايع، رويدادها و حوادث تاريخي بر اساس ديدگاه ها، شنيده ها و عملكرد شاهدان، ناظران و فعالان آن ماجراها مي پردازد. تاريخ شفاهي حتي در صورت مكتوب شدن، خصلتي گفتاري  دارد.

عباس نژاد تصریح کرد : در فرآيند مصاحبه تاريخ شفاهي دو عامل مصاحبه كننده و راوي ارتباطي تنگاتنگ يافته و مصاحبه كننده به عنوان يك شنونده فعال نقشي اساسي ايفاء مي كند تا مصاحبه شونده (راوي) در فضايي آرام و بي دغدغه به شرح و بسط ديدگاه ها و شنيده هاي خود بپردازد. بديهي است نقش مصاحبه گر در اين ميان، نقشي فعال و پوياست و گفتمان متقابل مصاحبه گر و راوی با به كار گيري شيوه هاي اصولي و استاندارد مصاحبه تاريخ شفاهي به آشكار شدن زواياي پنهان تاريخ و بازسازي دوباره آن منجر مي شود.

وی در خاتمه افزود : در سال جاری با مساعدت های مدیران ارشد سازمان بر آنیم تا با تجهیز و استاندارد سازی تجهیزات ضبط بتوانیم تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان به جایگاه واقعی خود سوق دهیم و از مجموعه مصاحبه های  ضبط شده تاریخ شفاهی استان به عنوان بازویی توانمند در راستای غنی سازی آرشیو ملی گیلان استفاده نمائیم .