مسئول اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان منصوب شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۵/۱۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۷:۴۰
مسئول اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان ؛ با حکم مدیر سازمان اسماعیل شعبانی کورکاء به سمت ریاست اندیشگاه این سازمان منصوب شد.

شعبانی از همکاران مدیریت گیلان بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی بوده و هم اکنون مسئولیت دفتر و حوزه ریاست را عهده دار می باشد.