بازدید مدیرکل کل حقوقی و هماهنگی استانها سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا از مدیریت گیلان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۵/۲۷ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۷:۳۷
بازدید مدیرکل کل حقوقی و هماهنگی استانها سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا.ا از مدیریت گیلان

عطا ا... معروف خانی مدیرکل کل حقوقی و هماهنگی استانها با حضور در مدیریت اسناد و کتابخانه ملی گیلان از بخش های مختلف آن بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت های انجام شده و برنامه های آتی این مدیریت قرار گرفت .

معروف خانی در بخش دیگری از بازدید خود در جلسه ای که با پرسنل این مدیریت برگزار شد حضور یافت و دغدغه های همکاران را در زمینه رفاهیات و تبدیل وضعیت پاسخگو شد.

مدیرکل حقوقی و هماهنگی امور استان های سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران هدف اصلی حضور خود در استان گیلان را بازدید از محل اقمتی در نظر گرفته شده و فعالیت های صورت گرفته در خصوص برگزاری همایش مدیران استانی سازمان که قرار است شهریور ماه با حضور ریاست عالی سازمان در استان گیلان برگزار شود عنوان کرد و افزود امیدواریم با حضور ریاست عالی و معاونین و مدیران ارشد سازمان شاهد رشد و تعالی بیش از پیش مدیریت گیلان باشیم.

معروف خانی در این سفر یکروزه از سالن های شماره 1 و 2 اندیشگاه نیز بازدید کرد و از نزدیک در جریان سیر عملیات تجهیز تالار مطالعه الکترونیک مدیریت گیلان قرار گرفت .