پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق شناسایی توانمندیهای دانش آموزان در اندیشگاه گیلان مورد بررسی قرا

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۸/۱۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۷:۱۳
پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق شناسایی توانمندیهای دانش آموزان در اندیشگاه گیلان مورد بررسی قرا

حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان از برگزاری نشستی با موضوع پیشگیری از آسیب های اجتماعی از طریق شناخت توانمندیها و استعدادهای دانش آموزان خبر داد.

وی افزود : اجتماعی شدن فرایندی است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها، نگرش ها و رفتارهای فرد شکل می گیرد تا ایفای نقش کنونی یا آتی او در جامعه مناسب و مطلوب شناخته شود. در این فرایند، اکتساب و به کارگیری مهارت های اجتماعی و چگونگی برقراری ارتباط و تعامل با دیگران، یکی از مولفه های اصلی رشد اجتماعی بخصوص در بین کودکان و نوجوانان محسوب می شود.

عباس نژاد تصریح کرد : با توجه به ویژگیهای خاص نوجوانی ، این دوران با مشکلات خاص خود نیز مواجه است. برخی از این مشکلات شیوع بیشتری داشته و گاه نیازمند مداخله کمتری هستند، اما برخی دیگر در حد یک ناسازگاری ، یک بیماری و یا اختلال روانی اجتماعی قابل توجه بوده و نیازمند اقدامات مداخله‌گرانه هستند. فراهم نبودن شرائط تربیتی مناسب ، عدم آشنائی اولیا و مربیان با نیازها و ویژگیهای نوجوان و کودکی مشکل‌دار علل اساسی بوجود آمدن مشکلات دوران نوجوانی هستند.

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان گفت : با توجه به اینکه وظیفه سازمان ما در اندیشگاه داوری بی طرفانه میان عقاید و نظرات موافق و مخالف است با بررسی این سلسله نشست ها برآنیم تا  از راه بهره گیری از هوش و استعداد دانش آموزان راه هایی برای کاهش آسیب های اجتماعی بیابیم ، زیرا بر این باوریم که مبدأ تحولات اجتماعی و پایه های اساسی بنای یک جامعه دانش آموزان آن که مغزهای متفکر سازنده آتیه اند می باشد.

وی در پایان افزود : ما در اندیشگاه با شنیدن تمامی آرا اعم از موافق و مخالف به یک نتیجه واحد دست می یابیم و این خروجی با بررسی های کارشناسی شده در اختیار جامعه قرار خواهد گرفت .