نشست انجمن حسابداری در اندیشگاه گیلان برگزار شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۹/۷ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۷:۸
نشست انجمن حسابداری در اندیشگاه گیلان برگزار شد.

نشست انجمن حسابداران گیلان در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان با حضور اساتید دانشگاه در رشته حسابداری و جمعی از مسئولین مالی سازمانها و دولتی و شرکت های وابسته برگزار شد .

سخنران این نشست خانم عباس نژاد با بیان اینکه اجرای نظام نوین برای کلیه دستگاههای اجرایی که به هر نحو از بودجه کل کشور استفاده می کنند از ابتدای سال 94 الزامی است ، گفت : اما با این وجود استقرار کامل نظام حسابداری با تدوین شیوه نامه های اجرایی آن مانند شناسایی دارائیها و بدهیهای دولت ظرف سه سال با کمک دستگاههای نظارتی انجام خواهد شد. وی موفقیت در این تحول اساسی را مستلزم مشارکت کلیه عوامل دستگاههای اجرایی به ویژه مدیران ارشد دانست و از آنها خواست همراهی و همکاری لازم را با ذیحسابان و مدیران مالی در این زمینه داشته باشند .

عباس نژاد تاکید کرد : برای پیاده سازی نظام حسابداری بخش عمومی نیاز به استفاده از نرم افزار خاصی نیست و دستگاه های اجرایی می توانند با توسعه و تکمیل سیستم حسابداری خود و ارتباط با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان نسبت به راه اندازی سیستم حسابداری بر مبنای تعهدی اقدام نمایند .

رئیس انجمن حسابداری گیلان افزود : گام بعدی ما خزانه داری الکترونیک خواهد بود که با توسعه آن ،  تبادل اطااعات و گزارشهای قانونی بین دستگاههای اجرایی،خزانه معین استان و همچنین خزانه داریکل از طریق شبکه های ارتباطی الکترونیکی با ضریب اطمینان بالا و در کمترین زمان ممکن  انجام خواهد شد.