همایش علم سنجی در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان برگزار شد.


تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۹/۹ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۷:۵
همایش علم سنجی در اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان برگزار شد.

در این همایش که با حضور اندیشمندان و اصحاب علم و ادب استان گیلان برگزار شد به بررسی محورهای علم سنجی  و اطلاع سنجی پرداخته شد.

سخنران این همایش دکتر الله یاری از اساتید برجسته دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان بود .

دکتر الله یاری گفت: با توجه به نقشه جامع علمی کشور و تحقق سند چشم انداز یکی از اقداماتی که برای تحقق این مهم مورد نیاز است، این است که به طور دائم وضعیت علمی هر دانشگاه نسبت به سایر دانشگاه ها در داخل کشور و با ذانشگاه سایر کشورها و وضعیتی که نسبت به مرزهای علوم داریم را بررسی کنیم و در این راستا واحدهای علم سنجی در ستاد و در دانشگاه های علوم پزشکی کشور راه اندازی شده است.
وی افزود: در واقع واحدهای علم سنجی در دانشگاه ها رصدخانه های علمی می باشند که وضعیت علمی هر دانشگاه را با سایر دانشگاه ها چه در داخل و چه در خارج از کشور بررسی می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان تصریح کرد : واحد علم سنجی در هر دانشگاه ماموریت رصد و دادن اطلاعات را دارد تا هر واحد دانشگاهی بداند که برای تحقق اهداف به چه سمت و سوی باید حرکت نماید و کمبود در هر بخش را نشان دهد.