اندیشگاه گیلان میزبان توسعه گران شهر رشت شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۴/۹/۲۳ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۷:۲
اندیشگاه گیلان میزبان توسعه گران شهر رشت شد.

نشست هم اندیشی راهکار های توسعه پایدار شهر رشت با حضور پژوهشگران و علاقمندان این حوزه در سالن اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد.

در این همایش دکتر محمدپور از اساتید دانشگاه با بیان اینکه توسعه پایدار توسعه ایست که به تمامی ابعاد اجتماعی,اقتصادی و محیطی توجه نماید تصریح کرد:وقتی از توسعه پایدار نام می بریم باید به این مفهوم توجه داشته باشیم که حرکتمان باید بر محور انسان – محیط باشد و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات زیست محیطی و عدالت اجتماعی صورت پذیرد.

محمدپور افزود:در غیر این صورت توسعه باعث افزایش اختلاف و شکاف طبقاتی و بروز مشکلات زیست محیطی می شود. وی در ادامه سخنان خود بر بستر سازی توسعه پایدار انسانی و بهبود رفاه اجتماعی و شهروندی تاکید کرد و افزود:تقویت ساختارهای همبستگی اجتماعی همچون تعهد و مسئولیت پذیری,تقویت بنیان های اجتماعی و خانوادگی و احیای محیط زیست و ایجاد انتظام ساختاری در فضای شهری برای ادراک زیباشناختی شهری و بهبود فضاهای شهری از مصادیق توسعه پایدار شهری هستند.

این استاد دانشگاه ادامه داد:بر این اساس مشارکت شهروندان در تصمیم گیری بستر یک نظام سیاسی,التزام به ترمیم و حفاظت از محیط زیست در بستر یک نظام تولیدی, چاره اندیشی برای تنشهای حاصل از ناموزونی توسعه در بستر ک نظام اقتصادی,فراهم سازی الگوهای پایداری از تجارت مالی در بستر یک نظام دانش فنی و وجود انعطاف پذیری و خوداصلاحی در بستر یک نظام مدیریتی از موارد حائز اهمیتی است که می توان بدان اشاره نمود.

محمد پور در ادامه با بیان اینکه توسعه پایداری شهری در تکوین بسترسازی عدالت اجتماعی و شهروندی,مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی,تقویت بنیان نهادهای اجتماعی, رویکرد استراتژیک بر پدیداری توسعه پایدار شهری,گسترش آداب و فرهنگ شهرنشینی,مساعدت و سازماندهی ارگانهای دولتی و خصوصی و…,جنبه کارآمدی به خود می گیرد تصریح نمود:طبیعی است در کشوری چون ایران اهداف ذکر شده در چارچوب اقتصاد مقاومتی صورت خواهد پذیرفت.