مدیر مرکز گیلان به دیدار سخنگوی دولت و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور رفت.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۱۵ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۶:۱۰
مدیر مرکز گیلان به دیدار سخنگوی دولت و ریاست سازمان برنامه و بودجه کشور رفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان عصر یکشنبه چهاردهم آبان دکتر ژاله حساس خواه مدیر این مرکز با حضور در سازمان برنامه بودجه کشور با دکتر محمدباقر نوبخت ، معاون رئیس جمهور و ریاست عالی این سازمان دیدار کرد.

دکتر حساس خواه با تقدیر و تشکر از زمان اختصاص داده شده به مدیریت گیلان از سوی دکتر نوبخت، به تشریح مسائل و مشکلات این مرکز در دو حوزه سازمان و اهداف آن پرداخت.

وی با ارائه گزارشی مقایسه ای از وضعیت مرکز اسناد و کتابخانه ملی گیلان با سازمان مرکزی و همچنین چندین مرکز استانی به نامطلوب بودن فضای استقرارکنونی اشاره کردوافزود : مرکز اسناد استانی گیلان باتوجه به غنای تاریخی و فرهنگی سرشار از چهره های تاثیرگذار علمی، سیاسی، فرهنگی و ... باید ممتازتر از وضعیت کنونیش باشد.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی گیلان با تاکید بر وظیفه مرکز اسناد یعنی شناسایی، گردآوری و صیانت از میراث مکتوب تصریح کرد: ثبت بی کم و کاست اسناد میراثی این منطقه وظیفه سازمانی ما بوده وبرای تحقق این امر اگرچه با تمام توان خود تلاش خواهیم کرد ولی حتما" به مساعدت و همکاری سایر مسئولین استانی و کشوری برای رفع موانع موجود درمسیر فراهم آوردن زیرساخت مناسب و در نتیجه غنای بیشتر آرشیو ملی گیلان به جد نیازمندیم .

در ادامه جلسه دکتر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت و ریاست عالی سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اهمیت گیلان در تاریخ ایران حضور شخصیت های شاخص تاریخی در گیلان را شاهدی برنقش گیل مردان و گیل زنان  در سایر رویدادهای مهم در تاریخ از گذشته تا به اکنون عنوان نمود و افزود: داشتن مرکز اسناداستان با توانایی بسیار بالا از خواسته های بحق گیلان بوده و امید است این مرکز با بهبود وضعیت فعلی خود بتواند تاریخ زرین گیلان را در تمامی عرصه ها به شایستگی به همگان معرفی نماید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر حمایت از مرکز اسناد و کتابخانه ملی گیلان به عنوان وظیفه ای همگانی از تحقق بخشی از خواسته های این مرکز از طریق سازمان برنامه و بودجه استان خبر داد و تصریح کرد:در سفر به استان گیلان شخصاً پیگیر رفع بخشی دیگر از موانع موجود بر سر راه این مرکز خواهد شد.