دومین جلسه شورای پژوهش مدیریت اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۸/۳۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۶:۶
دومین جلسه شورای پژوهش مدیریت اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد.

دومین جلسه شورای پژوهش مدیریت اسناد و کتابخانه ملی گیلان صبح سه شنبه 30 آبان در سالن اندیشگاه این مدیریت استانی برگزرا شد.

در این جلسه دکتر ژاله حساس خواه مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی گیلان با تقدیر از توجه پژوهشگران استان به این مدیریت استانی و تکریم از دغدغه های یکایک این افراد در راستای تعالی هر چه بیشتر این مرکز علمی و پژوهشی به بیان سیاست های تبیین شده از سوی سازمان مرکزی پرداخت و بر لزوم تشکیل کارگروه های پژوهشی تاکید نمود.

در ادامه حاضرین جلسه آقایان دکتر کاظم فلاحی، دکتر روشن بابائی همتی، محمد تقی جکتاجی، هوشنگ عباسی، دکتر عباس نعیمی جورشری، مهندس روبرت واهانیان، بهنام رمضانی نژاد و خانم مهندس فرشته طالش انساندوست در خصوص مسائل مربوط به حوزه پژوهش  نظرات خود را عنوان نمودند.

همچنین تعیین کارگروه ها در دومین جلسه شورای پژوهش مدیریت اسناد و کتابخانه ملی گیلان در دستور کار قرار و هفت شاخه پژوهشی مشخص گردید.

در انتهای این جلسه آقایان دکتر کاظم فلاحی، دکتر عباس نعیمی جورشری، هوشنگ عباسی، محمد تقی جکتاجی و خانم مهندس فرشته انساندوست به عنوان اعضای هیئت رئیسه شورای پژوهش مدیریت گیلان با اتفاق آرا انتخاب گردیدند.