گزارش تصویری حضور مرکز اسناد و کتابخانه ملی گیلان در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان گیلان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۹/۱۱ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۶:۱
گزارش تصویری حضور مرکز اسناد و کتابخانه ملی گیلان در هجدهمین نمایشگاه پژوهش و فناوری استان گیلان