گزارش تصویری بزرگداشت استاد محمدتقی پور احمد جکتاجی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۱ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۵:۴۷
گزارش تصویری بزرگداشت استاد محمدتقی پور احمد جکتاجی