برگزاری سومین جلسه درسگفتار شخصیت توسعه یافته در اندیشگاه گیلان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۵:۴۲
برگزاری سومین جلسه درسگفتار شخصیت توسعه یافته در اندیشگاه گیلان

سومین جلسه از مجموعه درسگفتارهای شخصیت توسعه یافته ، روز سه شنبه مورخ 17 بهمن 96 در سالن اندیشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد.

دکتر عباس نعیمی جورشری در این جلسه به موضوع خودمحوری ایرانیان به عنوان ارثیه اجتماعی پرداخت که آمیخته با برتری جویی به عنوان صفت ضد توسعه مطرح است.

وی با اشاره به ابیاتی از سعدی و مولوی به موقعیت خودمحوری تاریخی در فرهنگ سیاسی ایران و باز تولید آن در شیوه های نوین زندگی روزمره نظیر باز تولید آن در شیوه های نوین زندگی روزمره نظیر پدیداری سلبریتی ها در زیست مجازی پرداخت . وی همچنین نوع تاثیر و تاثر فی مابین جامعه توسعه یافته با شخصیت توسعه یافته و نیز ظهور و بروز تمدنها و نقش آفرینی نخبگان را تشریح نمود.

در ادامه با طرح نظرات حاضرین ، تبادل آرا صورت گرفت . در این نظرات درباره اصول توسعه ، مدلهای توسعه ، موانع توسعه ، فرار نخبگان و نوع ارتباط دولت ها و ملت ها گفتگو شد.در این بین همچنین اسحاق راستی رئیس مجمع نیروهای خط امام گیلان و دکتر ابراهیم علیزاده مدرس دانشگاه ، طرح بحث داشتند.

شایان ذکر است این جلسات به صورت هفتگی ساعت 17 روزهای سه شنبه تا پایان اسفند سال جاری تداوم خواهد داشت.