تجهیزات


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۴:۵۷:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ - ۱۴:۵۸:۲۵
تجهیزات

به گزارش روابط عمومی مرکز گیلان مبلغ 1 میلیارد ریال از سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان از محل اعتبارات استانی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان اختصاص یافته است.

این اعتبار جهت پیشبرد اهداف ذاتی سازمان (حفظ و صیانت و اشاعه اسناد ملی)و تجهیز این مدیریت به امکانات مخصوص اداری و آرشیوی (مانند اسکنر و دستگاه تکثیر پیشرفته برای دیجیتال سازی اسناد و همچنین قفسه های ریلی برای نگهداری اسناد ملی) می باشد.