گیلانیان اسناد قدیمی را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی بسپارند


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۸ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۵:۱:۲۵
گیلانیان اسناد قدیمی را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی بسپارند

رشت - سرپرست مديريت سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان ، از گيلانياني كه داراي اسناد و نسخ خطي هستند خواست براي حفظ و ماندگاري اين آثار آنها را به اين سازمان بسپارند.

حسين عباس نژاد گفت: كارهاي ذاتي مركز اسناد ملي طبقه بندي، فراهم آوري، نگهداري، سازماندهي و اطلاع رساني در زمينه اسناد، مدارك و ميراث مكتوب است.

وي اظهار كرد: امسال بزرگترين مجتمع اسناد ملي شمال كشور شامل اسناد استان هاي گيلان، مازندران، گلستان و اردبيل در رشت افتتاح مي شود.وي تصريح كرد: براي نگهداري اسناد و مدارك ارزشمند گيلانيان دو مخزن تشخيص و تامين اعتبار شده كه بزودي جاگذاري خواهد شد.

عباس نژاد افزود: تمامي اسناد بالاي 30سال حايز اهميت هستند و با تشخيص و بازبيني كارشناسان اين سازمان حفظ و نگهداري مي شوند.

وي تاكيد كرد: مردم استان با نگاه اعتقادي و ملي و براي حفظ تاريخ گيلان و همچنين غني سازي فرهنگ اين مرز و بوم اسناد قديمي خويش را اهدا مي كنند و در صورت لزوم اسناد معتبر ارزش گذاري و خريداري خواهد شد.

عباس نژاد افزود: سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان فضايي مناسب براي بهره گيري محققان و پژوهشگران از اسناد و ميراث مكتوب براي انجام فعاليت هاي تحقيقاتي بوجود خواهد آورد.

وي اضافه كرد: ايجاد مديريت هاي منطقه اي و استاني زمينه ساز اجراي عدالت اجتماعي ، ايجاد فرصت هاي برابر براي همه مردم در دستيابي به اطلاعات اسنادي به منظور جلوگيري از تمركز اسناد منطقه اي در مركز است.

وي گفت: تلاش مي شود با همكاري همه دستگاه هاي اجرايي، بانك اسناد معتبر و قابل استناد در گيلان ايجاد شود.

سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان در رشت آغاز به كار كرده و بزودي با حضور مديران كشوري افتتاح رسمي مي شود.