اهداء قرآن خطی منصوب به دوران قاجار به سازمان اسناد وکتابخانه ملی گیلان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۹/۸ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۵:۱:۲۳
اهداء قرآن خطی منصوب به دوران قاجار به سازمان اسناد وکتابخانه ملی گیلان

بسمه تعالي

اهداء قرآن خطي منصوب به دوران قاجار به سازمان اسناد وكتابخانه ملي گيلان

در نخستين گام از اجراي طرح جمع اوري احياء نسخ خطي و اسناد ملي در گيلان يك جلد قرآن خطي با ارزش به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان اهداء شد. اين قرآن كه در قطع وزيري مي باشد در اواسط دوره قاجاريه  كتابت شده است  و بخاطر  آسيب هاي فراوان كه در گذر زمان به آن وارد آمده در شرايط خاصي نگهداري مي شود .
اينها بخشي از صبحت هاي  حسين عباس نژاد مدبر سازمان اسناد و كتابخانه ملي  گيلان گيلان بود، وي در ادامه با ابراز خرسندي از اين اقدام شايسته در راستاي حفظ و نگهداري  اسناد و نسخ خطي گيلان افزود: متاسفانه  طي سالهاي گذشته اين كار بصورت غير اصولي و پراكنده نزد اشخاص غير كارشناس صورت مي گرفت و اينك توفيق  راه اندازي سازمان اسناد ملي در گيلان با هدف نگهداري و ارائه اطلاعاتذ به پژوهشگران صورت گرفته است .
وي در خاتمه به آن دسته از اشخاصي كه چنين نسخ خطي ارزشمندي را در اختيار دارئد پيشنهاد داد كه براي ترميم ، حفظ و نگهداري اصولي نسخ خطي خود در زمره ميراث كهن مي باشد و در حال از بين رفتن است با اين سازمان همكاري كنند.

 
ميركوشافياضي
مسئول روابط عمومي مديريت اسناد و كتابخانه ملي گيلان