بازدید شهردار رشت و مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری رشت از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران :

تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۵:۰:۵۱
بازدید شهردار رشت و مدیرعامل سازمان فرهنگی شهرداری رشت از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران :
.
روز شنبه 19/12/91 دكتر ثابت قدم شهردار كلانشهر رشت به همراه مديرعامل سازمان فرهنگي شهرداري رشت و مشاوران امور فرهنگي و پژوهشي خود از سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران بازديد نمود .
در اين بازديد يك روزه ثابت قدم با دكتر اسحق صلاحي رياست عالي سازمان ديداركرد ، وي با ابراز خرسندي از بازديد بخشهاي مختلف سازمان در جايگاه رياست عالي مجموعه مديريت شهري رشت آمادگي كامل اين مجموعه با سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران را در راستاي راه اندازي تالار پژوهش و مخزن نگهداري اسناد سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان اعلام نمود.
در اين ديدار دكتر صلاحي نيز اهم وظايف سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و همچنين كارهاي صورت گرفته و برنامه هاي آتي سازمان را براي حاضرين در جلسه توضيح داد و گفت : با توجه غناي فرهنگي گيلان در طول دورگذشته تا به اكنون  اميدوارم با كمك شهرداري رشت وهمكاري ويژه شخص آقاي دكتر ثابت قدم كه خود از اصحاب دانشگاه و پژوهش هستند و تلاشهاي  آقاي عباس نژاد مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان ، اين مركز بعنوان يكي از پايگاه هاي نمونه و غني كشور در حوزه تحقيق و پژوهش تبديل گردد.