پس از سالها انتظارتصاویر اسنادگیلان جهت بهره برداری پژوهشگران از اصفهان به گیلان منتقل می شود :

تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۶/۲ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۵:۰:۳۱
پس از سالها انتظارتصاویر اسنادگیلان جهت بهره برداری پژوهشگران از اصفهان به گیلان منتقل می شود :

به گزارش روابط عمومي سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان روز يكشنبه 27/5/92حسين عباس نژاد كارسيداني مدير اين سازمان ضمن اعلام اين خبر اعلام داشت: طي پيگيري هايي كه در ماههاي اخير داشتيم موفق به شناسايي محل نگهداري اسناد قديمي فراواني مربوط به منطقه گيلان در اصفهان شده ايم. اين اسناد كه اكثراً متعلق به جامعه ارامنه گيلان مي باشد از حدود چهارصد سال قبل تا اوايل دوره رضاشاه را دربر مي گيرد.

وي همچنين گفت: اين اسناد سالهاي قبل به دلايل نامعلومي به مركز اسناد كليساي اصفهان منتقل شده بود و دور از دسترس پژوهشگران و محققان قرار داشت و ساله بود كه اصحاب فرهنگ و پژوهش استان خواستار بازگشت اين اسناد به استان گيلان بودند.

اين مسئول همچنين افزود: قرار است با همكاري مديريت محترم سازمان اسناد و كتابخانه ملي اصفهان و مسئوليت كليساي اصفهان ضمن بررسي و انتخاب اسناد قديمي گيلان كار تصوير برداري و انتقال تصاوير آن به اين مركز طي روزهاي آينده صورت پذيرد.

وي در خاتمه با تشكر از همكاري هاي ويژه مسئولين استان اصفهان گفت : پژوهشگران گيلاني سالهاست چشم انتظار بازگشت اسناد مربوط به گيلان كه به واقع فرزندان اين خاك سرسبز در دوران مختلف تاريخ محسوب شده و راويان فرهنگ و تمدن و خاطرات تاريخي استان در عرصه هاي گوناگون تاريخ  اين مرزبوم است بودند ، اميد است با بازگشت اين تصاوير به استان در آينده نچندان دور به مدد اين اسناد و مساعي مجدانه پژوهشگران حوزه اسناد و نسخ خطي استان كتاب تاريخ ارامنه گيلان را جهت بهره برداري دانشجويان و اصحاب فرهنگ و ادب استان به رشته تحرير در آورده و در سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان به چاپ برسانيم تا ازاين راه باقيات و صالحاتي بر خود و ساير همكاران تلاشگر  در اين پرژوه فرهنگي بزرگ برجاي بگذاريم .