سه جلد نسخه خطی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان اهداء شد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۹/۷ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۵:۰:۲۲
سه جلد نسخه خطی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان اهداء شد

سه شنبه 5/9/92 حسين عباس نژاد كارسيداني از اهداي سه جلد نسخه خطي  به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان خبر داد .

عباس نژاد ضمن اعلام اين خبر گفت : نسخ اهدايي شامل يك جلد قرآن ، و دو جلد كتاب مي باشد . وي افزود : قران مذكور در قطع رحلي و داراي جلد استخواني و تذهيب صفحات بوده و قدمت آن به اواسط دوران سلطنت ناصر الدين شاه قاجار است . وي افزود: اين قرآن در طول ساليان اخير دچار آسيب هاي زيادي شده كه نيازمند مرمت است و در آينده نزديك توسط كارشناسان ترميم اسناد و نسخ خطي سازمان اسناد و كتابخانه ملي مرمت و احياء خواهد شد تا آيندگان نيز از اين شاهكار ملي بهره مند گردند .

وي در ادامه تصريح كرد :  از دو جلد كتاب اهدايي نيز يك جلد مربوط به كتاب احسن المراسلات بر جاي مانده از دوره قاجاريه بوده كه در قطع رحلي كوچك و شيوه نگارش آن ساده و از كاغذ اعلاء است كه بدليل فقدان صفحه انتهايي تاريخ كتابت آن نا معلوم  مي باشد و نسخه ديگر به قطع جيبي بوده كه از دو بخش تشكيل شده است . بخش نخست آن به خط ساده بوده و مبحث اسماء الافعال ديني و فقهي را بيان ميكند و بخش دوم آن به خط ثلث بوده و مربوط به احكام شرعي است.

عباس نژاد با اشاره به وضعيت اقليم و آب هواي استان گفت : متأسفانه بسياري از اسناد و نسخ خطي كه به اين سازمان اهداء ميگردد در شرايط وضعي مطلوبي نبوده و نياز به مرمت اساسي دارد . وي از مردم گيلان خواست تا براي حفظ و زنده نگهداشتن هويت ملي ديارشان نسخ خطي موجود در منازل خود را  به مرجع اصلي حفظ اين آثار بسپارند تا  با نگهداري اصولي  از زوال و نابود شدن آنها جلو گيري گردد.

مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان در پايان با ابراز خرسندي از اهداي نسخ خطي مذكور به اين سازمان گفت: مردم شريف و فرهنگ دوست استان تاكنون همكاري شايسته و در خور توجه اي با اين مجموعه داشته اند و اميدواريم با استمرار اين مساعدت ها بتوانيم دست در دست هم باعث احيا ي فرهنگ غني گيلان باشيم .