سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان در قاب برنامه در شهر و خبرگزاریهای گیلان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۲/۲۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۵:۰:۷
سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان در قاب برنامه در شهر و خبرگزاریهای گیلان

سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان در قاب برنامه در شهر و خبرگزاريهاي گيلان

 

روز پنجشنبه عوامل برنامه ي در شهر بمناسبت سالروز بزرگداشت شيخ كليني و روز اسناد ملي و ميراث مكتوب در سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان حضور يافتند و با تهيه برنامه اختصاصي اين سازمان پل ارتباطي بين سازمان و مردم براي آشنايي بيشتر با وظايف و فعاليت هاي صورت گرفته در اين مجموعه شدند .

در اين برنامه مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان به معرفي سازمان و چگونگي شكل گيري آن در استان پرداخت و همچنين با اعلام وظايف ذاتي سازمان اسناد و كتابخانه ملي به بيان فعاليت هاي صورت گرفته و اهداف در دست اقدام اين مديريت رداخت .

عوامل برنامه در شهر همچنين از بخشهاي مختلف سازمان تصوير برداري نمودند و همچنين در خلال صحبتهاي عباس نژاد بخش هايي از اسناد و نسخ خطي اهداء شده به اين مجموعه را به تصوير كشيدند .

اين برنامه رأس ساعت 22:45 روز جمعه 19/2/93 از شبكه استاني گيلان (باران ) پخش شد .

برنامه در شهر در واحد اجتماعي سيماي مركز گيلان تهيه ميشود و به بيان مسائل فرهنگي و اجتماعي و شهروندي استان گيلان مي پردازد .

همچنين مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان بمناسبت روز اسناد و كتابخانه ملي مصاحبه هاي جداگانه اي با خبرگزاريهاي فارس و ايرنا و شبستان و ... انجام داد .