دیدار مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان با شهردار و اعضای شورای شهر رشت

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۳/۲۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۹:۴۹
دیدار مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان با شهردار و اعضای شورای شهر رشت

ديدار مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان با شهردار و اعضاي شوراي شهر رشت

در اين ديدار كه با حضور مهندس خليلي شهردار كلانشهر رشت و جمعي از اعضاي شوراي اسلامي رشت همراه بود ، ابتدا حسين عباس نژاد كارسيداني جهت آگاهي حضار به بيان وظايف ذاتي سازمان اسناد و كتابخانه ج.ا.ا  و فعاليت هاي صورت گرفته در سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان در دو حوزه اسناد و كتاب پرداخت .

عباس نژاد گفت : سازمان اسناد و كتابخانه ملي متولي امر شناسايي و جمع آوري و حفظ اسناد تاريخي  هر منطقه از كشور است و با توجه به غناي تاريخي استان گيلان و حضور چشمگير گيلان در تمامي عرصه هاي تاريخي همچون ، نهضت جنگل،  مشروطيت ، انقلاب شكوهمند اسلامي و ... سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان با حجم عظيمي از كار مواجه است.

وي گفت : اسناد و مدارك بجاي مانده از تاريخ حاكي از آن است كه گيلان در تمامي مراحل پر پيچ و خم تاريخ هميشه پيشرو بوده است و نمونه بارز اين جلودار بودن در عصر معاصر در حادثه تارخي 8 دي سال 1388بود كه  بار ديگر بر همگان نمايان گرديد .

مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان در ادامه صحبتهاي خود از شهردار و اعضاي محترم شوراي شهر رشت خواست تا به عنوان مديران  نهادي اجتماعي كه وظيفه خدمت رساني به مردم را بر عهده دارند شناسايي و حفظ اسناد ملي اين ديار را كه بواقع راوي هويت ملي مردم اين استان است وظيفه و خدمتي همگاني دانسته و با توجه به نوپا بودن سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان ، با عنايت هاي ويژه خود به اين مجموعه نقش اساسي در غني سازي آرشيو ملي گيلان ايفا نمايند .  

وي در ادامه صحبت هاي خود تصريح كرد : سازمان اسناد و كتابخانه ملي در بخش حاكميتي وظايف خود عهده دار  بحث احياء بايگاني ادارات و سازمانهاي دولتي ميباشد و در اين راستا  مي تواند به عنوان اهرمي اجرايي با داشتن اختيارات قانوني مددكار مديران باشد . وي افزود :  با احياء بايگاني راكد ادارات دولتي بخش زيادي از فضاي اداري براي مديران تخليه شده و امكان استفاده بهينه از اين فضاهاي  تخليه شده براي آنان فراهم ميگردد .  

در ادامه جلسه شهردار رشت و هركدام اعضاي شوراي اسلامي با ابراز خرسندي از حضور مديريت اسناد و كتابخانه ملي در استان گيلان ، وجود اين مجوعه در استان را باعث پشت گرمي مردم در راستاي جمع آوري اسناد ملي استانشان و  بازوي توانمند و ياري گري براي مديران در راستاي احياء بايگاني راكد اداراتشان دانستند و حمايت هاي ويژه از مجموعه فعال و پويا را وظيفه اي همگاني براي تمامي مسئولين استان بيان نمودند .