اهدای سه نسخه نفیس از نقشه های بین المللی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان


تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۴/۱۴ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۹:۴۱
اهدای سه نسخه نفیس از نقشه های بین المللی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان

اهداي سه نسخه نفيس از نقشه هاي بين المللي به سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان

حسين عباس نژاد كارسيداني مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان با تأييد اين خبر گفت : مدتي قبل يكي از چهره هاي فرهنگي استان به نام آقاي فرامرز كوچكي زاد در اقدامي شايسته و قابل تحسين سه نقشه نفيس و قديمي از مجموعه شخصي خود را جهت حفظ و نگهداري و بهره برداري عموم به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان اهدء نمود.

وي در خصوص نقشه هاي اهدائي افزود : يكي از نقشه ها كه نسبت به دو نقشه ديگر در بزرگتر مي باشد در ابعاد 100*130 سانتيمتر بوده و نقشه قاره آفريقا است كه توسط مرحوم عبد الرزاق خان بغايري استاد كه پدر جغرافياي ايران نام گرفته بود ترسيم گرديد و تاريخ آن به اواخر سلطنت احمد شاه بر ميگردد.

وي گفت : نقشه دوم كه كشورهاي جهان را نشان مي دهد به جنگ جهاني دوم بر ميگردد كه توسط مدرسه جغرافياي فنون چاپ گرديده است و همچنين نقشه سوم نيز كه چاپ سنگي است به سال 1302 خورشيدي مربوط بوده و توسط ميرزا رضا خان مهندس الملك ترسيم شده و ابعاد اين نقشه زيبا 75*100 سانتيمتر مي باشد .

عباس نژاد در خاتمه با تجليل از اين اقدام فرهنگي ، خواستار ادامه اين اقدامات توسط ساير مجموعه داران استان شد. وي گفت : اميدوارم مجموعه داران استان با ايجاد حس اعتماد به سازمان اسناد و كتابخانه ملي در خود و احياي سنت هبه اسناد ، مشوق ساير كساني باشند كه اسناد و نسخ با ارزش را در منازل خود نگهداري ميكنند كه هر كدام از اين اسناد مي توانند نمايانگر تاريخ درخشان گيلان در تمامي عرصه هاي تاريخي باشد ، تا اين اسناد به خانه اصلي خود يعني آرشيو ملي گيلان باز گردند .