فراخوان مرحله سوم احیای بایگانی راکد ادارات دولتی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۴/۱۷ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۹:۳۹
فراخوان مرحله سوم احیای بایگانی راکد ادارات دولتی توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان

به نام خدا

فراخوان مرحله سوم احياي بايگاني راكد ادارات دولتي توسط سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان

مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان از مرحله سوم نامه نگاري با مديران ادارت و سازمانهاي دولتي استان در خصوص تعيي و تكليف وضعيت بايگاني خود خبر داد .

حسين عباس نژاد افزود : پس از شكل گيري سازمان اسناد و كتابخانه ملي در گسلان در مرحله اول در راستاي انجام يكي از وظايف ذاتي سازمان كه احياي بايگاني راكد ادارات دولتي ميباشد اقدام به ابلاغ بخشنامه اي به ساير سازمانها و ادارات دولتي نموديم و در اين بخشنامه از تمامي سازمانها خواسته شد كه با توجه به دستور العمل معاون اول رئيس جمهور در خصوص امحاي اوراق بايگاني راكد خود با نظارت و هماهنگي سازمان اسناد ملي همكاري لازم را مبذول نمايند كه تعدادي از ادارات وارد عمل شده و بايگاني آنها بروز رساني شد .

وي تصريح كرد : با توجه به ضرورت امر در آغاز سال 1392 اقدام به فرخوان دوم نموديم و بار ديگر از ادارات دولتي استان خواسته شد تا در اسرع وقت اقدام نمايند . حال در نيمه اول سال 1393 سازمان به ابلاغ سومين نامه به مديران ادارات دولتي اقدام نموده و در اين مرحله از تمامي مديران خواسته تا ظرف مدت 10 روز يك نفر از پرسنل خود را به عنوان رابط اسناد به سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان معرفي نمايند .

وي درخاتمه تصريح كرد : برآنيم تا با شناسايي رابطين اسنادي ادارات دولتي استان علاوه بر تسهيل در امر احياي بايگاني راكد سازمانها بتوانيم با بهره گيري از همكاران خبره سازمان مركزي اقدام به برگزاري كلاسهاي تخصصي اسناد دولتي نموده و اين رابطين را با شيوه هاي اصولي بايگاني آشنا نموده و بتوانيم با اينكار از انجام تصميمگيري هاي خود سرانه بعضي از سازمانها در خصوص امحاي اسناد راكد خود كه بعضاً براي مديران حتي در زمان بازنشستگي نيز مي تواند مشكل ساز باشد پيشگيري نمائيم .