پیشنهاد تشکیل قرارگاه فرهنگی استان از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان تقدیم استاندار گیلان شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۴/۱۷ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۹:۳۸
پیشنهاد تشکیل قرارگاه فرهنگی استان از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان تقدیم استاندار گیلان شد.

به نام خدا

پيشنهاد تشكيل قرارگاه فرهنگي استان از سوي سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان تقديم استاندار گيلان شد.

حسين عباس نژاد كارسيداني از پيشنهاد تشكيل قرارگاه فرهنگي استان از سوي سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان به دكتر محمدعلي نجفي استاندار گيلان خبر داد.

وي افزود : اين سازمان در راستاي اجرايي نمودن يكي از وظايف ذاتي خود مبني بر ساماندهي و تقويت فضاي پژوهش هاي تاريخي ، فرهنگي در سطح منطقه اقدام به يك سري مطالعات ميداني نمود كه پس از تبادل نظر با صاحبان قلم و پژوهشگران منطقه ضرورت احداث قرارگاه فرهنگي بدين معني كه تمامي پروژه هاي فرهنگي و پژوهشي جهت جلوگيري از موازي كاري  با ساير ادارات دولتي از قبيل ارشاد اسلامي ، حوزه هنري، سازمان تبليغات اسلامي ، نهاد كتابخانه هاي عمومي و... در اين مكان بررسي و مورد تائيد قرارگيرد احساس گرديد، در نتيجه اين پيشنهاد طي نامه اي تقديم جناب استاندار گرديد.

وي تصريح كرد : سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان آمادگي دارد با عنايت به اساسنامه  اين سازمان كه يك نهاد پژوهشي قلمداد شده از تمامي ظرفيت هاي خود در راستاي تشكيل قرارگاه فرهنگي استان و همياري و همكاري با تمامي سازمانهاي متولي امر فرهنگ و پژوهش در استفاده خواهد نمود .

عباس نژاد در خاتمه افزود : اميد است با راه اندازي اين قرار گاه كه متشكل از مديران و كارشناسان سازمانهاي متولي امر فرهنگ در استان خواهد بود از موازي كاري يا دوباره كاري و صرف هزينه اي زائد جلوگيري شده و بودجه و نيروي انساني در اين بخش در مسير مشخص براي تعالي هرچه بيشتر استان صرف و بهره برداري گردد.