دیدار مدیر امور اداری شهرداری کلانشهر رشت با مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۱۳ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۹:۲۸
دیدار مدیر امور اداری شهرداری کلانشهر رشت با مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان

به نام خدا

ديدار مدير امور اداري شهرداري كلانشهر رشت  با مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان

 

در راستاي سومين مرحله فراخوان سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان در خصوص احياء بايگاني راكد ادارات دولتي  با پيشگام شدن مديران اداري دستگاهاي دولتي استان در خصوص اجراي اين طرح،عليرضا دانش مدير امور اداري شهرداري كلانشهر رشت نيز  با حضور در سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان خواستار اجراي طرح احياي بايگاني راكد در شهرداري رشت شد .

در اين ديدار دانش با ابراز خرسندي از حضور سازمان اسناد و كتابخانه ملي در استان گيلان افزود: با تاسيس اين مجموعه در استان امر ارزشيابي و احياء بايگاني ادارات دولتي بسيار تسهيل شده و از سرعت بيشتري برخوردار خواهد بود.

وي در ادامه صحبتهاي خود گفت: مجموعه شهرداري رشت در گام نخست خواستار احياء بايگاني راكد شهرداري مركزي و در گام بعدي متقاضي احياء بايگاني راكد شهرداري هاي مناطق 5 گانه رشت و در گام سوم خواستار آموزش روشهاي اصولي و نوين بايگاني به متصديان بايگاني شهرداري مي باشد .

در اين ديدار عباس نژاد مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان نيز با ابراز خرسندي از پيش قدم شدن شهرداري كلانشهر رشت براي اجراي طرح احياء بايگاني هاي خود به بيان چگونگي روشها و فعاليت هايي كه بايد در اين راستا صورت گيرد پرداخت و همچنين با علام آمادگي سازمان متبوعه خود براي مساعدت با شهرداري جهت تسهيل در اين امر خواستار مساعدت هاي متقابل شهرداري در خصوص مسائل مربوط به اجراي پروژه فيبر نوري سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان شد .