نشست مشترک مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری و دهیاری های گیلان با مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیل

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۵/۱۶ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۹:۲۶
نشست مشترک مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری و دهیاری های گیلان با مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیل

به نام خدا

نشست مشترك مديرعامل سازمان همياري شهرداري و دهياري هاي گيلان با مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان

روز سه شنبه14/5/93  طي نشستي مشترك مديران سازمانهاي همياري شهرداريها و دهياري هاي استان و اسنادو كتابخانه ملي گيلان به بررسي زمينه هاي مشترك همكاري في مابين دو سازمان پرداختند .

در اين ديدار عباس نژاد مدير سازمان اسنادو كتابخانه ملي گيلان در ابتدا به معرفي سازمان متبوعه خود پرداخت و سپس به مواردي كه اين سازمان در بحث احياء بايگاني راكد ميتواند براي ساير ادارات و سازمانها خدمت رساني كند اشاره نمود.

وي افزود : در احياء بايگاني راكد ادارات و سازمانها با در نظر گرفتن و جنبه امحا و انتقال اسناد مي توان كمك شايان توجهي به مجموعه داشت . با امحاء اسناد بر اساس مجوزهاي سازمان اسناد ملي بخش وسيعي از فضاي اداري براي بهره برداري مديران تخليه ميگردد و با انتقال اسناد با ارزش نگهداري به گنجينه سازمان خود سازمان مربوطه و ساير پژوهشگران ميتوانند از اين اسناد بهره برداري نمايند .

وي تصريح كرد : يكي ديگر از مشكلاتي كه متأسفانه امروز سازمانها و ادارت دولتي با آن روبرو هستند استفاده از روشهاي منسوخ سنتي و غير اصولي بايگاني اسناد مي باشد كه بعضاً موجب سردرگمي و عدم دسترسي آسان به اسناد گذشته در آينده مي باشد كه سازمان اسناد ملي با فراخوان رابطين اسناد ادرات دولتي استان در تلاش است با برگزاري دوره هاي آموزشي براي اين افراد مشكلات بايگاني غير اصولي در ادارات گيلان را به كمترين حد ممكن برساند .

در ادامه اين جلسه مهندس فلاح نيز با ابراز خرسندي از فعاليتهاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان به تاريخچه قديم تاسيس شهرداري ها اشاره نمود و افزود كه بي شك با توجه به قدمت شهرداريها بايگاني آنها مخزن ارزشمند از اسناد با ارزش نگهداري و استفاده براي پژوهشگران خواهد بود و اميدواريم در همكاري دو سويه سازمان اسناد ملي و همياري شهرداري ها ضمن احياء بايگاني راكد شهرداري ها ، اسنادموجود بتواند در غني سازي آرشيو ملي گيلان كمك ارزنده اي به سازمان اسناد ملي استان بنمايد .