برگزاری همایش نقش اسلام در کشورهای اروپا در سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۶/۱۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۹:۶
برگزاری همایش نقش اسلام در کشورهای اروپا در سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان برگزار شد.

به نام خدا

برگزاري همايش نقش اسلام در كشورهاي اروپا در سازمان اسناد و كتابخانه ملي گيلان برگزار شد.

در ادامه سلسه همايش هاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان ، روز يكشنبه همايش با موضوعيت جايگاه اسلام و تاثيرات آن بر كشورهاي اروپايي برگزار گرديد.

در اين همايش كه با حضور معاونين پژوهشي دانشگاه گيلان و آزاد اسلامي استان و جمع كثيري از اساتيد دانشگاههاي استان گيلان برگزار گرديد نقش و جايگاه اسلام در نوع زندگي ، اقتصاد و فرهنگ كشورهاي اروپايي مورد بررسي قرار گرفت و سخنرانان به تبيين مسائل گوناگون در اين زمينه پرداختند.

سخنران ويژه اين مراسم آيت ا... رمضاني عضو مجلس خبرگان رهبري و نماينده ويژه مقام معظم رهبري در موسسه اسلام شناسي امام علي (ع) هامبورگ بود كه در سخنان خود با توجه به حضور چندين ساله خود در كشورهاي اروپايي و لمس جايگاه اسلام در اين سرزمين از نزديك به تشريح جايگاه ويژه اسلام در زواياي مختلف اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي زندگي مردم اروپا پرداخت .

وي همچنين تصريح كرد : امروزه اسلام به عنوان دين كامل الهي براي همگان شناخته شده است و موج اسلام خواهي و اسلام پذيري در اروپا و آمريكا موجب نگراني سران استكبار جهاني شده است و آنها از تمامي ابزارهاي اقتصادي و امنيتي خود براي تخريب و لطمه زدن و خدشه دار كردن جايگاه اين دين مبين الهي استفاده مي نمايند ، اما در غفلت از آنند كه موج ايجاد شده براي اسلام پذيري در سايه خداي منان است و پشتيبان مسلمين جهان يگانه هستي بخش است و پرچم دار آن حضرت وليعصر (عج) .

وي افزود اعتقاد به خداي يگانه و انتظار فرج موعود و امام عصر (عج) رمز ماندگاري اسلام است و از اين سو مسلمين بجهت انتظار و آماده سازي جامعه براي تسهيل در امر فرج همواره در تلاش و تكاپو و ساختن جامعه اي آباد هستند و به اين دليل است در دنياي امروز تمامي پيشرفتهاي علمي و پژوهشي در اختيار مسلمانان قرار گرفته و اين پيشرفتهاي چشمگير سبب ترغيب ديگران به گرايش به دين مبين اسلام ميگردد.

در حاشيه اين مراسم حسين عباس نژاد كارسيداني مدير سازمان اسناد و كتابخانه ملي استان گيلان با اشاره به برپايي اين سلسله همايش ها افزود : بر آنيم تا با برگزاري همايشهاي گوناگون در سازمان با محوريت موضوعات گوناگون مذهبي ، اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي زمينه آشنايي و جذب متفكرين و پژوهشگران استان در رشته هاي گوناگون با اين سازمان را فراهم سازيم.