تاریخ شفاهی تنها بازمانده خاندان جنگلی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان ضبط می گردد.

تاریخ انتشار: ۱۳۹۳/۷/۱۰ - ۰:۰:۰
آخرین تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۷/۷/۱۵ - ۱۴:۵۸:۵۰
تاریخ شفاهی تنها بازمانده خاندان جنگلی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان ضبط می گردد.

به نام خدا

تاریخ شفاهی تنها بازمانده خاندان جنگلی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان  ضبط می گردد.

 

روز پنج شنبه حسین عباس نژاد کارسیدانی مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی استان گیلان با اعلام این خبر گفت : آقای فرخ جنگلی برادر زاده میرزا کوچک خان جنگلی ، مبارز ملی گیلان بوده و هم اکنون ساکن رستای زیده ا توابع شهرستان فومن می باشند. فرخ خان جنگلی پسر میرزا رحیم خان جنگلی برادر کوچک میرزا کوچک خان بوده و هم اکنون در سن 76 سال زندگی خود را سپری میکند .

وی افزود : سازمان اسناد و کتابخانه ملی گیلان جلسات ضبط تاریخ شفاهی فرخ خان جنگلی را آغاز نموده و در این جلسات فرخ خان جنگلی از زوایای گوناگون بازماندگان خاندان میرزا کوچک خان جنگلی سخن خواهد گفت و همچنین از خاطرات پدر خود با میرزا و یاران او اطلاعات جامعی در اختیار سازمان قرار خواهد داد .

وی تصریح کرد : میرزا کوچک خان جنگلی دارای دو برادر به نامهای میرزا محمد علی خان و میرزا رحیم خان بوده که بازماندگان این دو برادر در سطح کشور پراکنده هستند .

عباس نژاد در خاتمه گفت : گیلان و گیلانی بخش عظیمی از هویت و حیثیت خود را مدوین میرزا کوچک خان جنگلی است و امیدواریم تا با بازیابی وضبط خاطرات بازماندگان خاندان جنگلی بتوانیم گوشه ای از دین گیلان و گیلانی به این خاندان بزرگ را ادا نمائیم .